Wątroba - wielozadaniowy filtr organizmu - cz.2

Dzisiaj omówimy sobie na jakie inne struktury może wpływać wątroba poprzez swoje liczne połączenia topograficzne i neuroanatomiczne. Obciążona i obrzęknięta wątroba często prowadzi do bólu w odcinku lędźwiowym, który odczuwalny jest zwłaszcza rano, bezpośrednio po obudzeniu. Może towarzyszyć temu nawet promieniowanie do nogi. Objawy te znikają zazwyczaj do pół godziny po wstaniu z łóżka.

W ostatnim artykule na blogu Wątroba - wielozadaniowy filtr organizmu przedstawiłam po krótce rolę wątroby w naszym organizmie oraz sytuacje, które powinny skłonić nas do zainteresowania się stanem tego narządu.

W czasie snu splot kręgowy nie może być drenowany z pomocą pomy mięśniowej kończyn dolnych czy ruchów kręgosłupa, lecz jedynie za pomocą ruchów oddechowych. Obrzęk wątroby utrudnia przepływ krwi przez ten narząd i powstają zastoje w obrębie splotów żylnych, które mogą podrażniać korzenie nerwowe lub więzadło podłużne tylne.

Dodatkowo wątroba pokryta jest torebką Glissona - warstwą tkanki łącznej unerwioną przez nerw przeponowy, który przewodzi informacje do rdzenia kręgowego. Tam informacje są przetrwarzane i w ich wyniku powstaje odpowiedź zwrotna - odruchowe segmentarne napięcie mięśni, mogące obejmować mięśnie w obrębie szyi, barku i ramienia (m.in. dźwigacz łopatki, mięśnie pochyłe, mięśnie stożka rotatorów, mięsień naramienny czy mięsień dwugłowy ramienia). Nadmierne napięcie mięśni pochyłych, mięśnia podobojczykowego może prowadzić do zaburzeń krążeniowych w obrębie barku, powodować bóle szyi, bóle między łopatkami.

Oczywiście zaburzenia tonusu mięśniowego w obrębie tych mięsni mogą prowadzić do dalszych konsekwencji m.in. zaburzenia biomechaniki stawu ramiennego, zespółu ciasnoty podbarkowej czy uszkodzenia stożka rotatorów, a nawet do zaburzeń w obrębie pracy łokcia, znanych jako łokieć golfisty czy tenisisty. Z racji unerwienia współczulnego wątroby z poziomu segmentów odcinka piersiowego Th5-Th9, również na poziomie tych segmentów w okolicach kręgosłupa można odczuwać wzmożone napięcie mięśnowe, ale także napięcie brzucha i mieśni międzyżebrowych po prawej stronie. Problemy z wątrobą rzutują takze na mobilność przepony - głównego mięśnia oddechowego.

Dodatkowo zaburzenia odpływu krwi przez wątrobę do serca skutkują zastojem w żyle wrotnej i wzrostem ciśnienia. Krew musi odpłynąć więc innymi drogami, najczęściej są to żyły krzywizny mniejszej żołądka i żyły przełyku- częste powikłanie- żylaki przełyku; żyły pępkowe i żyły powłok brzusznych - powikłanie tzn. głowa Meduzy- bardzo widoczne naczynia na powierzchni brzucha; żyła odbytnicza górna, środkowa lub dolna oraz splot odbytniczy- powikłanie w przypadku zastoju- hemoroidy. Strukturalnie poprzez powierzchnie ślizgu, połączenia więzadłowe i powięziowe wątroba oraz inne narządy mogą wzajemnie na siebie oddziaływać - mamy tu na myśli żołądek, obszar opłucnowo-otrzewnowy, zgięcie prawe okrężnicy i okrężnicę poprzeczną, 1 nerkę prawą i prawe nadnercze, przełyk, dwunastnicę.

Mam nadzieję, że udało mi się zwrócić uwagę na ogromne znaczenie prawidłowej pracy wątroby dla naszego organizmu. Warto więc zadbać o prawidłowe nawyki żywieniowe i czasami profilaktycznie wybrać się do terapeuty aby sprawdzić czy mobilność wątroby nie jest zaburzona :)


Bibliografia:

1. Hebgen E., Visceral Manipulation in Osteopathy,Germany, Georg Thieme Verlag, 2011, ISBN 978-3-13-147201-4

2.Liem T, Dobler T.,Puylaert M, Przewodnik po osteopatii wisceralnej Tom1, Wrocław, MedPharm, 2020, ISBN 978-83-7846-070-1 2

Nasze zabiegi które Ci pomogą